Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo elekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies (ciasteczka). Więcej infrmacji o cookies używanych na www.bip.mops-kkozle.pl

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

BIP - MOPS Kedzierzyn-Koźle
BIP_MOPS
MODUŁ WYSZUKUJĄCY:

Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących

Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących:

            Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom słabo słyszącym i niesłyszącym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w tut. Ośrodku.

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwanych "osobami uprawnionymi"

            Osoby uprawnione chcące skorzystać z pomocy tut. Ośrodka zobowiązane są zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu lub bezpośrednio do pracownika socjalnego obsługującego dany rejon opiekuńczy. Wykaz ulic miasta oraz dane personalne pracownika socjalnego obsługującego ulicę wraz z nr telefonu znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. Przy załatwianiu spraw osoby uprawnione mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego działającego w Kole Terenowym PZG w Kędzierzynie-Koźlu. Kontakt pod nr tel. 883 102 685. Za zgodą osoby uprawnionej dalsza procedura udzielania pomocy odbywa się z udziałem w/w tłumacza.

            Osoby uprawnione mogą kontaktować się z nami również poprzez następujące środki wspierające komunikowanie się:

          
           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) oraz SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Wykaz tłumaczy PJM, SJM, SKOGN w woj. opolskim znajduje się na tablicy ogłoszeń.

           Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia można dokonać pisemnie, e-mailem, faksem oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić, aby ułatwić i przyśpieszyć termin jej załatwienia. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni wraz z uzasadnieniem z jednoczesnym wyznaczeniem kolejnego możliwego terminu lub wskazaniem innej formy realizacji uprawnień wynikających z w/w ustawy.

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z Ośrodkiem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej.

Rejestr zmian:
Nazwa dokumentu:Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących
Utworzył:Laura Walczyk
Data utworzenia:2012-05-24
Opublikował:Leszek Grün
Data publikacji:2012-05-25
Ostatnio modyfikował:Leszek Grün
Data modyfikacji:2014-07-15


Administrator systemu: 4PROJEKT tel.: 609 165 149 e-mail: www@mops-kkozle.pl | Polityka cookies